Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

20 χρόνια καριέρα, πρώτη φορά στο "Αλκατράζ"...
Is this the land where sun brightly shines
is this the existence of a heaven’s sign
Is this the locus the hallowed focus
where grace love and harmony combine
Is this the stead where reigns the light
is this where hate bids
Hear those souls’ cries do they beg do they smile
do they follow the endless long line 

Υ.Γ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ο δράμμερ είναι ανύπανδρος!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου