Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

I get a kick out of you - Cole Porter, Ethel Merman
"My story is much too sad to be told,
But practically everything
Leaves me totally cold."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου